KoppiePeest

Willekeurige urls of gevonden fragmenten om te onthouden of terug te vinden

  Advertenties
 • KoppiePeest

  Willekeurige urls of gevonden fragmenten gekopieerd & geplakt (copy/paste) om te onthouden of terug te vinden.

 • Pagina’s

 • Tweet

Posts Tagged ‘fat’

De juiste tijd

Posted by JephapE op 26 oktober 2011

Het mounten van FAT ging fout, want 2 uur verschil op de bestanden. Waarschijnlijk een bug. Workaround gevonden op http://www.linux-archive.org/debian-user/399459-conclusion-fat-mount-utc-localtime.html :

root# hwclock --systohc --utc 
root# hwclock --hctosys --utc

Om dit niet na iedere boot handmatig te doen, een sysvinit-script gemaakt volgens http://www.debian-administration.org/articles/28 :

root# cat /etc/init.d/hwclock-fix.sh
#!/bin/sh 
# /etc/init.d/hwclock-fix.sh 
### BEGIN INIT INFO 
# Provides: hwclock-fix.sh 
# Required-Start: $local_fs 
# Required-Stop: 
# Default-Start: 2 3 4 5 
# Default-Stop: 0 1 6 
# Short-Description: Fix UTC/localtime 
### END INIT INFO 

case "$1" in 
 start) 
  echo -n "Fixing hwclock UTC ..." 
  /sbin/hwclock --systohc --utc 
  /sbin/hwclock --hctosys --utc 
  echo " Done. " 
  ;; 
 *) 
  echo "Usage: /etc/init.d/hwclock-fix.sh {start}" 
  exit 1 
  ;; 
esac 

exit 0

Een chmod +x erop en vervolgens een update-rc.d hwclock-fix.sh defaults voor de symlinks.

Bij de volgende boot moet ie het dan dus doen.

Advertenties

Posted in Comp | Getagged: , , , , | Leave a Comment »