KoppiePeest

Willekeurige urls of gevonden fragmenten om te onthouden of terug te vinden

Posts Tagged ‘code’

sed: voeg newlines toe aan xml

Posted by JephapE op 12 april 2011

Gegeven: een gigantisch XML-bestand, met alles op 1 regel.

Gewenst: een hoop newlines, zodat er op gegrept kan worden.

sed  's/></>\n</g' < /path/to/infile.xml > /path/to/outfile.xml

Simpel maar soms reuzehandig.

Advertenties

Posted in Comp | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

NEdit uiterlijk

Posted by JephapE op 14 juni 2010

NEdit is mijn favoriete editor, onder andere vanwege de geweldige configureerbaarheid, maar het uiterlijk kan wel iets beter.

Zie http://nedit.hackvalue.nl/niki/index.php/Look_Tuning.

Aan mijn .Xdefaults heb ik toegevoegd:

! Program: nedit
nedit*enableThinThickness: True
nedit*enableToggleVisual: False
nedit*enableToggleColor: True
nedit*XmToggleButton.indicatorSize: 14
nedit*enableEtchedInMenu: False
nedit*XmMenuShell*XmTearOffButton*ShadowThickness: 2
nedit*background: gray85
nedit*bottomShadowColor: gray65
nedit*topShadowColor: #fefefe
nedit*XmText.background: #f8f8fa
nedit*XmTextField.background: #f8f8fa
nedit*XmList.background: #f8f8fa

nedit*languageModes.packing: XmPACK_COLUMN
nedit*languageModes.numColumns: 2

En vervolgens na het commando:

xrdb -merge .Xdefaults

ziet NEdit er ineens wat frisser uit!

Posted in Comp | Getagged: , , , | Leave a Comment »

PHP Reflection class

Posted by JephapE op 6 mei 2010

Hoe heten alle class-constanten van een willekeurige PHP-class? En veel meer metagegevens van een class via code uit te lezen met:

http://www.php.net/manual/en/book.reflection.php

Kan misschien van pas komen…

Posted in Comp | Getagged: , , , | Leave a Comment »